Terveysturvallisuus

Päivitetty viimeksi 11.8.2021 

OKA ry:n hallitus keskustelee aktiivisesti koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksesta tapahtumien järjestämiseen sekä terveysturvallisuuteen. OKA ry:n hallitus seuraa tiiviisti valtakunnallisia ja alueellisia ohjeistuksia sekä koronalukuja. OKA ry myös huomioi toiminnassaan Tampereen ylioppilaskunnan TREY:n sekä Tampereen yliopiston linjaukset. OKA ry:n hallitus päivittää tarvittaessa tapahtumien terveysturvallisuusohjetta nopeallakin aikataululla.

OKA ry tapahtumien järjestäjinä huolehtii seuraavista asioista.


Max 10 hengen tapahtumat sisätiloissa tai 50 hengen tapahtumat ulkotiloissa

OKA ry tarjoaa vähimmäishygieniavaatimukset. Osallistujille huolehditaan mahdollisuus hyvään käsihygieniaan joko tarjoamalla käsidesiä tai mahdollistamalla käsienpesupiste. Mikäli mahdollista, tarjotaan molemmat. Tällöin osoitetaan selkeästi pisteet missä huolehtia käsihygieniasta.

OKA ry huolehtii osallistujille toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä varten. Toimintaohjeet kirjataan tapahtumien tietoihin kirjallisena sekä kerrotaan suullisesti itse tapahtumassa.

Osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Tapahtumaan tulee voida osallistua kontaktivapaasti ja jo tapahtuman suunnittelussa otetaan turvavälien toteutuminen huomioon.

OKA ry huolehtii tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostamisesta, mikäli tapahtuma on sisätiloissa tai sisältää jonkinlaisia pintoja. Lisäksi tapahtumiin varataan roskapusseja kasvomaskeja varten.

OKA ry:n jokaisessa tapahtumassa on maskisuositus, niin sisällä kuin ulkonakin.

OKA ry:n tapahtumista luodaan Kide.app-tapahtuma, joka mahdollistaa tapahtuman osallistujien seurannan ja mahdollisten tartuntaketjujen tavoittamisen. Järjestäjät muistuttavat jäseniä tapahtumassa klikkaamaan lipun käytetyksi.Yli 10 hengen tapahtumat sisätiloissa tai yli 50 hengen tapahtumat ulkotiloissa

Samat ohjeistukset kuin max 10 hengen tapahtumat sisätiloissa tai 50 hengen tapahtumat ulkotiloissa sekä lisäksi alla olevat. Kyseessä on siis vähimmäishygieniavaatimukset.

OKA ry laatii terveysturvallisuussuunnitelman*, jossa vähimmäishygieniavaatimukset tulevat huomioiduksi ja tapahtuman järjestäjällä on suunnitelma mukana tapahtumassa. Suunnitelma näytetään pyydettäessä viranomaisille.

OKA ry mahdollistaa, että osallistujien lähikontaktit voidaan välttää. Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle 2 metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.


Mikä vastuu sinulla on okalaisena tapahtumiin osallistuessa?

Tapahtumiin saa tulla vain ja ainoastaan terveenä ja oireettomana. 

Tapahtumiin ei ole mahdollista osallistua, mikäli olet altistunut koronavirukselle.

Tapahtumiin osallistutaan maskin kanssa.

Tapahtumaan tultaessa tulee huolehtia kide.app-lipun lunastamisesta.

Tapahtumissa ei saa olla yhteisiä ruoka- tai juoma-astioita. 

Tapahtumaan osallistuessa jokaisen tulee huolehtia omalta osaltaan OKA ry:n tapahtumien terveysturvallisuusohjeiden mukaisesta toiminnasta.

OKA ry kannustaa viranomaisten suositusten mukaisesti jokaista hankkimaan koronarokotteen.*https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koronavirus/yleisotilaisuuksien-jarjestaminen-koronapandemian-aikana.html