Terveysturvallisuus

Päivitetty viimeksi 7.12.2021 

OKA ry:n hallitus keskustelee aktiivisesti koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksesta tapahtumien järjestämiseen sekä terveysturvallisuuteen. OKA ry:n hallitus seuraa tiiviisti valtakunnallisia ja alueellisia ohjeistuksia sekä koronalukuja. OKA ry myös huomioi toiminnassaan Tampereen ylioppilaskunnan TREYn sekä Tampereen yliopiston linjaukset. OKA ry:n hallitus päivittää tarvittaessa tapahtumien terveysturvallisuusohjetta nopeallakin aikataululla.


OKA ry tapahtumien järjestäjänä huolehtii seuraavista asioista:

OKA ry tarjoaa vähimmäishygieniavaatimukset. Osallistujille huolehditaan mahdollisuus hyvään käsihygieniaan joko tarjoamalla käsidesiä tai mahdollistamalla käsienpesupiste. Mikäli mahdollista, tarjotaan molemmat. Tällöin osoitetaan selkeästi pisteet missä huolehtia käsihygieniasta. Toimintaohjeet kirjataan tapahtumien tietoihin kirjallisena sekä kerrotaan suullisesti itse tapahtumassa.

OKA ry huolehtii tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostamisesta, mikäli tapahtuma on sisätiloissa tai sisältää jonkinlaisia pintoja. Lisäksi tapahtumiin varataan roskapusseja kasvomaskeja varten. OKA ry:n sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa on maskisuositus. OKA ry muistuttaa, että kaikkiin tapahtumiin on vastuullisinta osallistua kasvomaskin kanssa.

OKA ry:n tapahtumista luodaan Kide.app-tapahtuma, joka mahdollistaa tapahtuman osallistujien seurannan ja mahdollisten tartuntaketjujen tavoittamisen. Järjestäjät muistuttavat jäseniä tapahtumassa klikkaamaan lipun käytetyksi.

Vallitsevan tilanteen vuoksi OKA ry pidättää oikeuden tehdä toimenpiteitä tapahtuman terveysturvallisuuden takaamiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyy oikeus edellyttää kaikilta tapahtuman osallistujilta koronapassi* ja myös tarkistaa osallistujien koronapassit. Tarvittaessa voidaan varmistaa myös koronapassin esittäjän henkilöllisyys. Osallistumalla toimintaan sitoudut näihin ehtoihin.

Tapahtumiin tulee olla mahdollisuus osallistua kontaktivapaasti.


Mikä vastuu sinulla on okalaisena tapahtumiin osallistuessa?

Tapahtumiin saa tulla vain ja ainoastaan terveenä ja oireettomana. Ethän osallistu tapahtumiin, mikäli olet altistunut koronavirukselle.

Otathan tapahtumiin osallistuessasi huomioon kaikkien turvallisuuden ja suosit kasvomaskin käyttöä.

Tapahtumaan tultaessa tulee huolehtia kide.app-lipun lunastamisesta ja koronapassin esittämisestä.

Tapahtumaan osallistuessa jokaisen tulee huolehtia omalta osaltaan OKA ry:n tapahtumien terveysturvallisuusohjeiden mukaisesta toiminnasta.

OKA ry kannustaa viranomaisten suositusten mukaisesti jokaista hankkimaan koronarokotteet.* Koronapassin voit ladata itsellesi OmaKanta-palvelusta.