Avustushakemuksen tekeminen

Avustushakemus lähetetään tiedostona (ei suoraan viestikenttään) osoitteeseen hallitus(at)okary.fi. Tarkistathan ennen lähettämistä, että kaikki tarvittavat tiedot on kirjoitettu avustushakemukseen!

Mitä varten avustusta haetaan? Kerro mahdollisimman tarkka selostus siitä, mitä ollaan järjestämässä. Monen sivun sepustuksia ei tarvitse raapustaa, vaan ytimekkäästi ja informoivasti kirjoitettu on lukijankin mieleen.

Missä tilaisuus järjestetään? Jos avustusta haetaan kattamaan tilakustannuksia, kerro se mahdollisimman tarkasti.

Koska tilaisuus järjestetään? Onko tapahtuma kertaluontoinen vai esimerkiksi viikoittain tapahtuva?

Mikä taho hoitaa asian järjestämistä? Onko hommasta vastuussa ainejärjestö, tuutorit, kerho vai ihan yksityishenkilöt?

Kerro arvio osallistujamäärästä tai miten laajasti asia koskettaa opiskelijoita.

Kenelle avustus maksetaan? Tämä on tärkeä. Kerro avustushakemuksessa selkeästi saajan nimi, tilinumero ja pyydettävä summa. Voit kirjoittaa nämä vaikka koonniksi avustushakemuksen tekstiosan jälkeen.

Allekirjoituksena toimii selkeimmin avustushakemuksen kirjoittaja (sekä kenties kenen puolesta avustusta haetaan) ja päivämäärä.
Lisätiedot ja kysymykset talousvastaavalle talous(at)okary.fi