Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Täältä löydät OKA ry:n toimintaa ohjaavat asiakirjat. Alapalkkeina löytyvät seuraavat asiakirjat:

  • OKAn strategia
  • Toimintasuunnitelma
  • Yhdenvertaisuussuunnitelma
  • Ympäristöohjelma
  • Viestintästrategia