Merkkiohjesääntö

OKA ry:n merkkiohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 29.4.2019

Yleistä

1 § Tässä ohjesäännössä säädetään ainejärjestö OKA ry:n ansiomerkin myöntämisen perusteista ja käytännöistä sekä juhlanauhan käytöstä. Ohjesääntöä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
2 § Yhdistyksellä on käytössä ansiomerkki, juhlanauha ja hallituspinssi.

Yhdistyksen myöntämä ansiomerkki

3 § Ansiomerkin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Ansiomerkki myönnetään yhdistyksen hallituksen enemmistön päätöksellä.
4 § Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen hyväksi tai edistänyt sen tarkoitusta. Yhdistyksen jäsenet voivat perustellen tehdä hallitukselle esityksiä palkittavaksi henkilöksi. Ansiomerkin myöntämisen perusteena voi olla esimerkiksi:
− Henkilö on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen kehittymistä parempaan suuntaan ja lisännyt sen positiivista ja arvokasta tunnettavuutta merkittävällä tavalla.
− Henkilö on kantanut erittäin painavaksi katsottua vastuuta harteillaan yhdistyksen yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisäämistä edistävien tilaisuuksien järjestämisessä.
− Henkilö on luottamustehtävissään tehnyt ahkeraa ja kunnianhimoista edunvalvontatyötä luokanopettajaopiskelijoiden sekä muiden kasvatustieteilijöiden hyväksi.
5 § Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan yhdistyksen vuosijuhlassa tai hallituksen päätöksestä muussa tilaisuudessa. Ansiomerkkien luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.
6 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä kirjaa ansiomerkkien saajista ja myöntämisajankohdasta. Myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava.
7 § Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan viisi kappaletta, kuitenkin niin, että yhdistyksen täyttäessä tasavuosikymmeniä voidaan myöntää kaksinkertainen määrä ansiomerkkejä. Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan kerran.
8 § Ansiomerkkiä käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa tai yhdistyksen omissa pukujuhlissa. Ansiomerkkiä kannetaan ainejärjestön juhlanauhassa, puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa miehustassa.
9 § Ansiomerkki on väriltään kultainen ja halkaisijaltaan 24mm. Ansiomerkissä on teksti OKA lehdyköillä ympäröitynä.

Yhdistyksen juhlanauha

10 § Yhdistyksellä on käytössä juhlanauha, jota käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa.
11 § Juhlanauha on 30 millimetriä leveä nauha, joka on symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhan pohjaväri on viininpunainen ja nauhan keskellä on 8 mm kultainen raita.
12 § Jokaisella OKA ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Juhlanauhan luovuttamisesta ulkopuoliselle päättää yhdistyksen hallitus.
13 § Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee olkapäältä rinnan yli vasemmalle. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauhaa voidaan myös kantaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.
14 § Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.
15 § OKA ry:n juhlanauhan kanssa saa kantaa muuta juhlanauhaa. Käytettäessä nauhaa yhdessä muun juhlanauhan kanssa tulee OKA ry:n nauhan kulkea ylempänä OKA ry:n omissa tilaisuuksissa.

Hallituspinssi

16 § Hallituspinssi myönnetään kaikille OKA ry:n hallituksessa toimiville henkilöille heidän hallituskautensa alussa. Pinssi voidaan myöntää yhdelle henkilölle ainoastaan kerran, vaikka hän toimisi useissa eri OKA ry:n hallituksissa.
17 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä kirjaa hallituspinssien saajista ja myöntämisajankohdasta.
18 § Hallituspinssiä käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa tai yhdistyksen omissa pukujuhlissa. Hallituspinssiä kannetaan ainejärjestön juhlanauhassa, puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa miehustassa.
19 § Hallituspinssi on hopeinen mustalla värillä emaloitu OKA ry:n logo. Hallituspinssin koko on 15mm.