Opeopiskelijat <3 Tampere

29.3.2023

Täällä mennään taas – käynnissä on tapahtumiltaan ja opiskelija-arjeltaan normaali kevät ja edessä siintää fuksisyksy, jota ei olla nähty vuoden 2019 jälkeen. Sen huomaa tapahtumamäärästä ja osallistujavyörystä. Sen huomaa motivoituneista järjestötoimijoista. Sen huomaa läsnä pidetyn massaluennon eksoottisuudesta. Sen huomaa vaikeudesta varata luokkatilaa Virrasta, sillä ne ovat kaikki täynnä aamusta iltaan.

Takana on nyt lähes kaksi vuotta työskentelyä opeopiskelijoiden edunvalvonnassa, tapahtumissa, viestinnässä ja jäsenhankinnassa. Tänä aikana olen päässyt tutustumaan neljään mahtavaan ainejärjestöön ja tukemaan niin järjestöjä kuin jäseniäkin opinnoissa, opiskelijakulttuurissa ja työelämässä. Ja onhan se todettava: opeopiskelijat ovat mahtavaa ja inspiroivaa porukkaa. Tuntuu haikealta päättää tämä jakso elämästä tähän kevääseen ja siirtää kapula seuraavalle toimijalle. Tuntuu myös voimaannuttavalta jatkaa eteenpäin tämän kokemuksen jälkeen, varsinkin, kun tietää Tampereen sisältävän toinen toistaan parempia potentiaalisia hakijoita aluetoimijan pestiin.

Tänä keväänä tapahtuu paljon. Näillä näppäimillä edessä siintää eduskuntavaalien ääntenlasku, ja siitä alkaa jännitys tulevasta vaalikaudesta ja sen vaikutuksista korkeakouluopiskelijoihin ja opetus- ja kasvatuskentän henkilöstöön. Koulutus on ollut aivan valtava teema näissä vaaleissa, ja lupaukset kentällemme ovat olleetkin sen mukaisia. Yliopistolla valmistellaan myös syksyllä 2024 voimaan tulevaa uutta opetussuunnitelmaa, johon opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa antamalla palautetta ja kommentteja. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi toteutustapoihin, kurssipalettiin ja painopisteisiin. Esiin nousee myös uusi mahdollisuus Tampereella: erityispedagogiikan koulutus, jonka on tarkoitus alkaa syksyllä 2024 uuden opetussuunnitelman kanssa samaan aikaan.

Jäsenjärjestöt päättävät SOOLille uuden toimintasuunnitelman, talousarvion ja hallituksen liittokokouksessa 15.–16.4. Uusi hallituskausi tuo esiin taas uusia aktiiveja, uutta tietoa ja innovointia ympäri Suomen kaikilta opetusaloilta. SOOL on pitkään ollut Tampereella vahva ja näkyvä, mikä on ehdottomasti jokaisen täällä opiskelevan opeopiskelijan etu. Meillä on tietoa ja taitoa neuvotella ja edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä ammattitaitoa. Olemme maantieteellisesti ideaalilla paikalla, jotta meidän on helppo työskennellä, oppia ja jakaa oppimaamme muiden ympäröivien opiskelijakaupunkien kanssa. Meidän erityinen SOOL- yhteisömme näkyy myös kunniana järjestää vuoden 2024 Talvipäivät.Mira Laurinantti, SOOLin aluetoimija 2021-2023