Puheenjohtajan tervehdys

8.1.2020

Hyvää uutta vuotta rakkaat okalaiset!

Vuosikymmenen vierähtäminen 2020-luvulle sai minut todella tuntemaan jotain uutta olevan luvassa. Ihminen on siitä erityinen olento, että se on tiedettävästi ainoana nisäkkäänä lokeroinut tämän vapaana kelluvan ajallis-avaruudellisen ulottuvuuden erisuuruisiin palikoihin, joiden avulla se jäsentelee elämänsä ja rakentaa sivilisaationsa. Siksi varmaan itsellekin kokonaisen kymmenen vuoden jakson paketoiminen muistojeni lokerikkoon tuntuu erikoisen suurelta ja merkittävältä. Vuosikymmenittäin mietittynä on virkistävää ajatella, että jälleen on hurjasti aikaa saavuttaa unelmiaan ja päästä tavoitteisiinsa tai ainakin ottaa ratkaisevia askeleita niitä kohti.

Meillä OKA ry:ssäkin alkoi juuri uusi vuosisata. OKA100-juhlavuosi huipentui kaikkien aikojen vuosijuhlaan ja sillikseen. Iso joukko okalaisia laittoi sekä järjestäjinä panoksensa peliin että kokoontui sankoin joukoin yhteen, jotta vanha järjestömme saisi arvokkaan ja hienon juhlan. Siinä me toden teolla onnistuimme. ”On meillä huivi, pipo ja henki”, kuuluu kaikkien tuntema laulumme. OKA100 nosti hengen keskiöön ja tapahtumia läheltä seuranneena uskallan väittää, että sen ansiosta saimme mukaan kannettavaksi lämpimän tunteen, joka yhdistää meitä tässä ajassa sekä asettaa meidät merkittäväksi osaksi pitkää historiallista luokanopettajaopiskelijoiden jatkumoa.

Marraskuussa pidetyn syyskokouksen hyvä tunnelma ja yhteishenki veti minut sanattomaksi. Minun lisäkseni valtava joukko okalaisia astui esiin halutessaan osallistua rakentamaan yhä parempaa OKA ry:tä. Ensimmäistä kertaa hallitus rakentuu sekä hallituslaisista että toimihenkilöistä. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat kokouksissa päätösvaltaisia päättämään järjestöämme koskevista asioista. Uudet toimihenkilöt osallistuvat hallituksen kokouksiin ja toimivat omilla sektoreillaan hallituslaisten hallinnoimissa tiimeissä aktiivisina ja vaikuttavina toimijoina. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman moni toimintaan motivoitunut jäsen mukaan tekemään töitä yhteisen hyvän edistämiseksi.

Olen satakymmenenprosenttisesti luottavaisin mielin uudesta tavasta organisoida ainejärjestömme toimintaa. Uskon, että tällä paletilla kykenemme operoimaan meille kaikille tärkeitä opintoihin sekä opiskeluarkeen liittyviä asioita vaikuttavalla tavalla.

Entäpä ne luokanopettajakoulutuksen tavoitteet tällä vuosikymmenellä? Millaisia ratkaisevia askeleita meillä on edessämme kulkiessamme kohti parempaa tulevaisuutta? Kasvatuksella pyritään hyvään. Haluamme, että ihmiset ovat hyviä toisilleen ja ympäristölleen. Opetuksella pyritään sivistykseen. Haluamme, että sivistys määrittää rajat toiminnallemme yhteiskunnassa – ettemme koskaan nostaisi nyrkkejä pystyyn, vaan kuuntelisimme, keskustelisimme ja vuorovaikuttaisimme toisten ihmisten kanssa aina kunnioittavassa hengessä.

Vaatikaamme kasvattajina taitoja tavoitteisiimme pääsemiseksi. Olkaamme aktiivisia sekä valveutuneita kansalaisia, jotta osaamme ja tiedämme vaatia oikeuksiamme. Jaetaan yhdessä ajatuksia siitä, miten voimme jo opiskelijoina kerätä matkaamme sellaisia eväitä, joita opettajankoulutus ei vielä tarjoa, mutta joita kasvattajina tulemme tarvitsemaan. Viime vuonna järjestimme jo workshopeja tunne- ja seksuaalikasvatuksesta. Tarvitsisimmeko samankaltaisia tietoiskuja myös muista tärkeäksi koetuista aiheista? Lisäksi Ylätaso piti teemakeskusteluiltoja ilmastonmuutoksen aikakaudella toimimisesta ja sai siitä jopa upean innovaatiokulttuurin edistämispalkinnon. Seurataan tarkkana, mitä Ylätaso palkinnon myötä meille nuorille kasvattajien aluille vielä tarjoaakaan.

2030 alkaessa olemme toivottavasti yhtenäisempi ihmiskunta, joka tekee päivittäin töitä ekososiaalisen sivistyksen edistämiseksi ja maapallomme elinkelpoisuuden säilyttämiseksi.

Vielä lopuksi haluan sanoa, että olen innoissani ja koko sydämelläni mukana edistämässä yhteistä hyvää OKA ry:n puheenjohtajana. Toivottavasti voin olla hallitukselle ja teille kaikille sellainen henkilö, kehen voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä niin pienten kuin suurten ajatusten kanssa. Tehdään tästä yhdessä paras mahdollinen vuosikymmenen aloitus OKA ry:ssä.


Aatu Korhonen
puheenjohtaja